Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 ) P.

Den Heer en Mr. J. PATYN, Burgemeefter van 'sGravenhage, &c. &c.

Den Heer en Mr- LAURENS PEERE' BOOM, Hoofd-Officier, Oud Burgemeefter en Raad in de Vroedfchap der S adt Purmerende, en wegens dezelve Ordinaris Gedeputeerde ter Vergadering van Haar Èd. Groot Mog. de Heeren Staate vail Hollandt en Welt-Frieslandt, Gecommitteerde in de Provinciale Reekenkamer van Holland en Weft-Friesland, mitsgaders Bailliuw van de Beemfter, en Bailliuw en Dykgraaf van de Weide Wormer, &c. &c.

Den Heeren Mr. A. PERRENOT, Raadc en Reekenmeeller der Domeynen van Zyne Hoogheid, &c. &c.

Den Heer en Mr. P. van de POEL, Burgemeefter van 'sGravenhage, &c. &c. *

B 3 Den

Sluiten