Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER GEDAGTENIS, Dient nu alhier nog aangemerkt: Dst cloor de gezamentlyke Academie-Regenten bepaald zynde van op Vrydag den 30 Maart deezes Jaars 1781. de Uitdeelinge der Goude en Twee Zilvere Prys-Medaiïïes te doen aan die Perzoonen, welker Teekeningen, in den gepasfeerden Winter op de Academie naar 't Leeven Geteekent, als de befte beoordeelt waaren , behaagde het Zyne Doorl. Hoogh. den Heere Pr'wpe Erfstadhouder, benevens Hun Ed. Agtb. de Magiftraat van 'sHage , als Protectoren der Teeken-Academie: de Eerfte gereprefenteert door den Hoog Wel Geb. Heere Graaf van Heiden tot Rynejleyn, Kamerheer van Zyne Hoogh.

&c.

Sluiten