Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 ) S- 9-

Wijze van een voor gefield Lid te weer en.

Ieder Lid zal eenen voorgeftelden kunnen weeren , indien hij vóór, of ten tijde der balotteering, in de doos of buslctie, waar in de Hemmen worden verzameld, zeven guldens or een halven rijder, benevens een briefje, waar inde naam van den perfoon, dien hij weeren wil, verkiest te werpen.

§. io,

Afgekeurd Lid binnen twee jaar en niet weder voor te Jl ellen.

Wanneer iemand bij de ballotteering is afgekeurd, zal hij binnen de twee eerst volgende jaaren niet weder mogen woiden voorgefteld.

Kennhgeeving van aanneeming tot Lid, entrée, enz.

De Secretaris zal, terftond na dat een ^^J^J* ballotteering zal zijn aangenomen, dezen hier van kennis gee ven, en hem het diploma, benevens de quitantie zijnd roelage doen geworden , welke toelage altijd , bij wijze van entrée, een jaar of wel een half jaar vooruit, naar mate van den tijd, dat iemand Lid dezer Academie is geworden, moet betaald worden.

Jaarlijkfche toelage.

Ieder Lid zal jaarlijks, ter inftandhouding dezer Academie, vóór of op den eerften Mey aan den Penningmeefter betaalen, veertien guldens, welke fomme een nieuw aangenomen L.a

Sluiten