Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$• 19'

Weeklijkfche bijeenkomften.

Er zal éénmaal ter weeke, op den dag door Beftuurderen te bepaalen, eene bijeenkomst der Leden gehouden worden, ten einde met befchouwing van voordbrengfelen der Kunst, of gefprekken over dezelve den avond door te brengen.

S- =o.

Wijze van ah werkend Lid toegelaaten worden.

Iemand der gewoone Leden verlangende, als werkend Lid eenige der bovengemelde vakken van kunst in dit Inftituut te beoefenen, of iemand anders verlangende, als zoodanig gewoon of buitengewoon Lid toegelaaten te worden, zal zich vooraf aan Direcleuren der tekenzaal aangecven, die hem niet als zoodanig zullen mogen aan Beftuurderen voorftellen, dan na dat zij zich, ten hunnen genoegen , van zijne bekwaamheid of vorderingen zullen overtuigd hebben.

§• ai.

Werkende Leden tot Leden van verdienften te bevorderen.

Het zal aan Beftuurderen vrijftaan, de gewoone of buitengewoone werkende Leden, wegens bijzondere kundigheden en verdienften, tot Leden van verdienften te verheffen.

Toegang tot de tekenzaal.

Ieder Lid zal vrijen toegang hebben tot de tekenzaal, ten tijde wanneer aldaar getekend wordt.

S- 3SJ.

Sluiten