Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 12 )

het zelve in de begeerde Helling mogen plaatfen , mits hij' agt dagen te vooren eene fchets daar van aan Directeuren ter hand Helle, en deswegens'door dezelven geene bedenkingen gemaakt worden.

§• 27.

Nieuwe flelling vooraf opegeeven.

De Directeur, wiens beurt het is het model te (tellen, zal gehouden zijn, bij den laatften Hand van het model, de volgende nieuwe Helling optegeeven.

$• 28.

Tegenwoordigheid van een der Directeuren geduurende de kunst-oefening.

Er zal telkens een der Directeuren uit de werkende Leden , bij 'beurten , Onder hen met onderlinge fchikkihg té regelen, gehouden zijn, geduurende den tijd der kunst-oefening tegenwoordig te zijn.

■ • , ■ $. 29.

Rust van '/ model, enz.

Het model zal niet vermogen te rusten, ten zij na zulks gan een der Directeuren verzogt te hebben : ook zal door niemand der Leden , geduurende den Hand , iets aan hejf model mogen gelast worden» 1 -'

§• • 3°« Plaatfen in de tekenzaal.

Directeuren zullen in de tekenzaal eerst hunne plaats neemen, en vervolgens de verdere Léden, naar qnderlinge fchikking.

• :: " f. SI,

Sluiten