Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 )

S- 3i-

Verfchillen door Directeuren te hejlegten.

Indien eenige verfchillen, betrekkelijk de kunstoefening, onder de werkende Leden mogten ontftaan, zullen dezelven alleen door Directeuren uit de werkende Leden beflist worden, en de beide partijen verpligt zijn , met derzelver beöordeeling genoegen te neemen.

$• 3*-

Verdere pligt der Directeuren omtrent de Kunst - oefening.

Directeuren zullen verpligt zijn, acht tegeeven, dat debovenftaande Artikelen, omtrent de beoefening der Kunst, behoorlijk door ieder Lid worden naargekomen. Voords behooren zij te zorgen, dat, geduurende de werkzaamheden, de noodige orde bewaard blijve, en de vereischte hulp en inlichting aan de Leden, welken zulks behoeven, medegedeeld 'worde.

$. 33-

Veranderingen of bijvoegingen.

Zo iemand eenige verandering in, of bijvoeging tot de bovengaande artikelen, betrekkelijk dê oefeningen der werkende Leden noodig oordeelde , zal zulks door de meerderheid der werkende Leden beflist worden, en vervolgens aan Beftuurderen ter goed- of- afkeuring worden voorgedragen.

TWEE-

Sluiten