Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

beneden de vijftien jaaren oud zijn; zij die reeds dien ouderdom bereikt hebben, zullen gehouden zijn, zich als gewoone Leden te laaten voorftellen, ten zij aan Beftuurderen blijke, dat zij onvermogend zijn tot het betaalen der toelage. Alle Leerlingen zullen ook als gewoone Leden kunnen worden toegelaaten , wanneer hunne Ouders of Voogden zich voor hun tot betaaling der gewoone toelage verbinden.

S- 4-

Wat aan hun door de Academie te vcrfchaffen.

De Leerlingen zullen mogen 'gebruik maaken tot hunne teken-oefeningen van een der vertrekken van het huis, waarin deze Academie vergadert, gelijk ook van de voorhanden zijnde Pleisterbeelden. Ook zal de Academie hen des winters van het benoodigde vuur en licht voorzien.

$. 5-

Mogen niet zonder voorkennisfe afwezig blijven.

Een Leerling zal niet mogen afwezig blijven , ten zij op voorkennisfe van den Onderwijzer , aan wien overgelaaten wordt, hier in al of niet toeteftemmen. Indien een Leerling hierin nalaatig geweest is, zal hij voor de eerfte maal deswegens door den Onderwijzer onderhouden worden, en voor de tweede maal zal dezelve verpligt zijn, daadelijk aan Beftuurderen daar van kennisfe te geeven.

$. 6.

Wijze van tekenen derzelven.

De Leerlingen zullen verpligt zijn, in den beginne de fchets op wit papier, met houdskool, te maaken, en daar na

met

Sluiten