Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

5. io.

Zij zullen ook in 't boetzeeren onderwijs ontvangen.

Den Leerlingen zal ook gelegenheid gegeeven worden, om in het boetzeeren onderwijs te ontvangen , mits Beftuurders vooraf hunne bekwaamheden daar toe beoordeeld hebben.

f. n.

Wijze van tot het tekenen naar het naakt model toegelaaten te worden.

Geen Leerling kan, als gewoon of buitengewoon werkendLid toegelaaten worden, om naar het naakt model te tekenen, ten zij hij ten minften den ouderdom van vijftien jaaren bereikt hebbe , en in ftaat zij een pleisterbeeld naauwkeurig na te tekenen. — Indien een leerling de bovengemelde vereischten bezit, en door den Onderwijzer tot het tekenen naar het model bekwaam geacht wordt, zal aan Beftuurderen daar van kennis gegeeven worden, die hem vervolgens daar toe vrijheid verkenen kunnen.

DER-

Sluiten