Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

DERDE HOOFDSTUK.

VAN HET BESTUUR..

S- u

Wijze van Beftuur dezer Academie door eenen permanenten Voorzitter en zeven Beftuurders.

Deze Academie zal beftuurd worden door eenen permanenten Voorzitter, zijnde tegenwoordig de Heer Abraham Delfos, en zeyen Beftuurders, te wee ten: drie uit de Leden van verdienften , of gewoone werkende Leden en vier uit de overige gewoone Leden,

Jaarlijkfche aftreding van Beftuurderen.

Op elke jaarlijkfche algemeene Vergadering zullen drie dezer Beftuurderen aftreden, als één uit de Leden van verdienften of gewoone werkende Leden, en tvvee uit de andere gewoone Leden, volgens de fchikking onder hen gemaakt, welke zij aan de volgende Leden zullen voordellen.

S- 3-

Verkiezing van Beftuurderen.

In plaats der aftredende Beftuurderen zullen , bij meerderheid van ftemmen der tegenwoordig zijnde Leden, drie anderen verkoozen worden, als één uit de Leden van verdienften, of gewoone werkende Leden, en twee uit de andere gewoone

Sluiten