Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

Leden. — De afgetredene Beftuurders zijn echter wedei verkiesbaar.

S- 4-

Verkiezing en post van eenen Vice- Voorzitter.

Een der Beftuurderen uit de Leden van verdienften of gewoone werkende Leden zal yerkooren worden tot Vice-Voorzitter. Zijn post is , bij afwezigheid van den Voorzitter, de vergaderingen en bijeenkoomften te beftuuren , de ftemmen op te neemen , het befluit der raadplegingen op te maaken , en yoords denzelven, in alles wat verder tot zijnen post moge behooren, behulpzaam te zijn. Deze zijne Commisfie zal drie jaaren duuren en die der overige Beftuurderen flechts twee jaaren.

S- 5-

Verkiezing van eenen Penningmeefter en Secretaris.

Na de verkiezing van dezen Vice-Voorzitter , zullen de Leden uit de overige Beftuurderen bij meerderheid van ftem* men eenen Penningmeefter en eenen Secretaris verkiezen.

S- 6.

Beftuur der Tekenzaal.

Die geenen der Beftuurders, welke Leden van verdiende of werkende Leden zijn, zullen de directie der Tekenzaal op zich neemen.

§• 7-

Vergaderingen van Beftuurderen.

De Beftuurders zullen eens ter weeke vergaderen, op den rijd door hun te bepaalen, ter waarneeming der huishoudelijke

be-

Sluiten