Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

VOOR H B T

CORFS de MUSIQUE

BINNEN

MIDDELBURG.

CAPITTEL I.

Algemecne Bepalingen. artikel i.

Het Corps de Mufique, zal beflaan uit drie a vier Muficqmeesters, waar van er een tot Direóteur zal worden benoemd, en uit zoo veel Liefhebbers onder den naam van Muficanten, als door het Comrnitté, onder approbatie van den Raad van Adminiftratie en Discipline, ter completeering der Muficq voor de onderfcheidene Inftrumenten zal noodig geoordeeld worden.

Dit

Sluiten