Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Corps by den anderen is of móet ko-' men, op de verbeurte van eene dubbelde Boete Prefent te zyn, hy moet de Muficq behoorlyk bellieren, en zorgen dat in allen deele de goede order bewaard blyve, en dat wel op zyne fpeciale verantwoording.

ART ÏÏL

Den Directeur Haat benevens alle andere tot deze Gewapende Burgery behoorende, onder de onmiddelyke orders van den Commandant, dan in het bellieren der Muficq zal hy promptelyk zig hebben te gedragen, aan die Voorfchrifcen welke hem door het Committé, of wel door deszelfs Prefident gegeven worden, en hy zal ook by den Auditeur de Bootens behoorlyk moeten aangeven.

ART. IV.

Buiten den dienst als Directeur, is hy met de overige Muficq - Meesters gelyk. -

CA-

Sluiten