Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 13 >

ART. V.

Dit geheele Corps Muficanten zal van nu voortaan en by elke gelegenheid, wanneer hetzelve den Dienst zal presteeren, tydig genoeg zig vervoegen op die plaats welke hun door de Commandanten zal worden aangewezen, en principaal by de Paradens, en zullen zig behoorlyk in gelederen gerarrgeert aan het hoofd derzeiveftellen voor dat de Vergadering geflaagen is, en dat tel. kens door den Directeur wanneer de Rapporten gecommandeert worden, een gelyk Rapport der Muficanten, van prefentic en abfente, zal worden overgegeven.

ART. VI.

De Muficq Inftrumenteïï welke van wegens den Raad van Adminiftratie en Discipline gegeven worden, of zyn, vermogen niet anders gebruikt te worden als tot den gewoonen Dienst, Exercitiën, Repetitien of Lesfen, al wat buiten hetzelve is ver mag niet te gefchieden, dan met voorkennis van den Pvefident van het Committé

oo'

Sluiten