Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H >

ook vermogen geen Inftrumenten bovengenoemd uitgeleend, of door andren buiten deze Gewapende Burgery zynde gebruikt worden, als op (pedaal goedvinden en toe. lating van genoemde Prefidenr, op Pcene van 6 Guldens voor iedere reis, en voor ' ieder Liftrument,

ART. VII.

Ter voorkoming van alle Duisterheden, zullen de Boeten van Abfende aldus gerekend worden:

Voor de Muficanten en Leerlingen, By de Paradens en anderzints 18 Stuivers. By de Repetitienen Lesfen 10 Stuivers.

Voor de Muficq Meesters.

Zullen bovenftaande Boetens met een derde vermeerdert worden, te laat komende of te vroeg weggaande de helft der Boeten.

ART. VIII.

Alle Boetens die by dit Corps de Mufique

Sluiten