Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 15 >

fique zouden komen te vallen, zullen op de gewoone wys worden ingevordert, en ten vcordeele der Algemeens Kas verftrekken,

Eindelyk behoud den Raad van Adminiftratie en Discipline aan zig, om na omftandigheden, dit Reglement te veranderen, vermeerderen of te verbeteren, zoo als zy zal geraaden vinden.

Aldus gearrefteerd in den Raad bovengenoemd , op den 2de Mey 1798, het ivde Jaar der Bataaiïche Vryheid

(Onderftond) My Prefent

(Wasgeteekend) c. van klemmen.

Secretaris.

Sluiten