Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* >

nergens in twyffel getrokken noch tegen gefprooken .zulks hebben wy gedaan om te bewyzen , dat, zo ons Plan van eenige uitwerking mag zyn, de Roomfche Priesters en Kerken veel meer eerbied en waardigheid zullen bekomen , tot minder fpot van andere gezintens en van hunne onderhoorigen zelfs , zullen zyn ; de Armen veel gelukkiger gemaakt zullen worden, met een woord, de~Hollandfche Roomfchen tot voorbeeld van andere Landen zouden kunnen verftrekken. Wy treeden dan over tot het zelve, hoopende dat het van eenig nut voor ons Gemeeuebest mag zyn, dit is ons eenig. doelwit en verlangen.

PLAN

Sluiten