Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCIIEIDE LEEZER!

ƒ

•* k neetne de vryheid U de liefde van Jefiii aan drip Jnrulfi-he Kinderen betoont, dóór

dceze blaaderen méedetedeelen.

De gelegenheid by welke tny de copie van deeze waare gebeurtenis in banden heamS was de Jaarlykfche Reis welke de Heer Casper Markus, Koopman te Kroonenberg, in het Jaar 1791 naar Holland deed, en volgens gewoonte myne Ouderen kwam bezoeken; en onder het wisfelen van eenige Godsdienstige gefprekken, dit merkwaardig voorval te Berlyn verhaüld hebbende,; cp Jierk aanhoudend verzoek, eene,uit hetHoog* duitsch vertaalde Copie, mynen hooggeach' ten Vader heeft toegezonden: ivfjke ik by * 3 wynè

Sluiten