Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

■bladeren den Christen zou kunnen toebrengen; maar voornddmlyk om door het voorbeeld van deeze drie Kinderen (onder Gods zegenende hand) de ver/leende harten der Thalmudisten te doen bloeden, op dat zy, door den weggefcheurden fluijer van verblinding, met traanende oogen zagen, dat zy den Heer der. Heerlykheid door een moedwillig ongeleov herkruisfen — cn de op zich gehaalden vloek dag aan dag vernieuwen.

Wiens hart zou dan niet (ten zy zyn menfchelyk gevoel verdoofd is) op dit enkele denkbeeld, een edele traan langs de wangen doen biggelen ? — Ik viel uit enkele en onverdiende genade van den grooten Zondaars-vriend Jefus Christus (wiens naam ik nu draag) in het eigendom van den zoo zeer gezegende Israëliet, en door dien verkreegenfehat, ken ik nu Jefus! — Wie, vraag ik, zinkt niet zveg van enkel gevoel? — * q * Wie

Sluiten