Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pragtigen, tot dankbaarheid aanfpooren, dat God op zyn Oude Volk, dat nu Loroehama is, nog een oog van genade neederflaat. — 01 hoe moet uzv hart niet van Uydfchap kloppen , wanneer gy de echo boort, dat het oor en hart van uw' Geloofsgenoot geflreelt word, door de liefde klanken van het zalig Euangelium, om naar Jefus den toeylugt te neemen , en door zyn bloed vergeeving van zonden te erlangen! — Hoe dreinen dan niet de gewelven des Hemels van de hallcis <&rSeranms, waardoor de reeds gezaligde bloedverwanten en vrienden van den Zondaar, de vervulling hunner beeden zvord aaitgckandigt, Ik hebbe hem met myn bloed gekogt! —■ Maar hoe groot moet dan uzve Uydfchap en dankbaarheid niet zyn, Godzaligen, wanneer gy, niet uw Geloofsgenoot, maar eene verzegelde uit de honderd vier en veertig duizend van het geflagt der Kinderen Israels, die met hunne Voorvaderen» uitriepen, kruist hem! kruist hem! met den

Hoofd-

Sluiten