Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdman opGolgothaéts moordfchavot, hoort uitgalmen: de gekruischte, was Gods Zoon! ■— Ja Godvrugtigen! laat deeze gebeurtenis U aanfpooren, om daaglyks te bidden, Uw Koningryk koome, en u aan te gorden met de volle wapenrustinge Gods, om, al begint uwen leunftok u te ontvallen, dan nog met gryze baairen voor Jezus Koning' ryk te ftryden, en zyn Ryk te helpen uitbreiden; daar ook zyne Heerlykheid beftaat, in de veelheid van onderdaanen.

Dit is de wensch van U alle heil toebiddenden Dienaar

B. A. v. M. B

• Theolog. Stud.

Sluiten