Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DÉ v

■ OVERTUIGDE

x s m m jè x x m m s.

JTuichnagelaatcn Kroost ruif AbramsMoedgefprooten^ Uw God, dien gy verliet, ziet gunstrykopUneêr; Doetwond'ren onder ü, verheugdU in Uw'Heer;

Die wil en zal Uw Heil, o Israël s vcrgrooten I...

Gods Zoon die wiéid door U, door U aan 't kruis

geklonken,

Verfmaad , verguist, vervloeEt , van groot en klein veracht!...

Maar door zyn zwarte ramp heeft Hy Uw fmert

verzagt,

Waarmee gy anders waart in 's Afgronds-kolk gezonken!

Hyziet vaak opU neêr v»n d'Opperhemel-trans ,. Beftraald U met zyn guBst, met zyn genade-glans; Dit Heil zag men onlang* in U, Beultrt, herleven,

Aan 't Prillend Jris-getal, geteeld uit Jacobs Stam, Die door zyn Geest verlicht, ontftooken door dien

vlam,

Waar door den Zondaar word tot Jefus aangedreeven.

D.

Ut. Hum. Stuéi.

Sluiten