Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i )

Dat de Heilige Geest, ook in de harten der Kinderen , eene begeerte naaf den Heere Jefus en zyne Genade werken kan5 daar van is het volgende geval van Drie jfoodtn Kinderen, een onweerjfpreeklyk bewys.

*2C*e Bérlyn, had een Jood met zyne vrouv? Drie Dochters, waarvan de oadfte ia, de middelfte 10, en de jongfte 8 Jaaren oud waaren. — Deeze Kinderen, met andere Christenkinderen verkeerende, vertelden de laatfte in hunne Kinderlyke eenvoudigheid aan hen, „ hoe de Z>mne Gods van „ deu Hemel in deeze Waereld gekomen 3, en te Bethlehem , uit Maria gebooren A „ was?

Sluiten