Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

~$t daanm bidden wy, dat UE zich tog wille „ erbarmen over ons arme Kinderen"!

De Heer Profesfor Kaman ^ meenende dat deeze Kinderen te huis iets hadden misdaan, en van hunne Ouders waren weggeloopen, vermaande hen met alle liefde, dat 'zy maar naar huis moesten gaan, en als goedaardige Kinderen tegens hunne Ouders, naar het Fyfde Gebod, zich gedraagen zouden- i . •

Dan, deeze liefderyke vermaaning, was vrugtloos. — Zy vielen alle drie voor den Heer Profesfor op hunne kniën, hem biddende in den naam van den H^ere Jefus, hy mögt hen toch niet verllooten; betuigende, dat 'er niets ter waereld was, dat hen bewopgen had tot hem te komen, dan alleen hunne liefde tot Jefus den gekruisten. •r—vDat zy alle drie hadden voorgenomen, liever te nerven, dan van deezen Jefus af te zien, die ook voor hen aan 't kruis geftorvenis. — Daczy Jefus eigendom wenschten te worden, en nooit van hemafwyken,■ het mogt hen gaan zoo het wilde. —- .Zoo lagen deeze drie. Kinderen op hunne kriiè*nt

met

Sluiten