Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

deeze drie Kinderen in het openbaar, en ii> de tegenswoordigheid van hunne Ouders ("die echter in een naast by zynde vertrek Honden) examineerden. — Hier wierd ieder kind in het byzonder afgevraagd, waarom het van zyne Ouders weggegaan was? en •of het weeder by hen wilde gaan?— Waar op ieder kind met de grootfte beweegingen des harten antwoordde, niets ter waereld, heeft ons van onze lieve Ouders doen weg gaan, dan de liefde tot Jezus van Nazeret, die de hinderkens, en ook de' Jooden kinderen 7 lief heeft; die voor zondaaren en ook voor ons kinderen aen het kruis gefiorven is; en wy wenfchen door Jezus zalig te worden. En zy begonnen te bidden het Onze Vader, het tweede Artikel van de Verlosfmg, en de Spreuken uit de H. Schrift, die zy van de Christen kinderen geleerd hadden.

Met veel bewondering hoorde de Comraishe hun antwoord aan; met welk een oprecht hart, aandoeningen , en vrymoedigheid, deeze Kinderen van onzen Heere Jefus en zyne liefde ipraken! Maar oordeelde, om hunne liefde tot den Heere Jclüste A 4 be-

Sluiten