Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laaten, ja zelfs hunne lieve Ouders; en dat zy nooit Jeins verhaten zullen, die hen lief had.

Hier wierd een ieder over de uitgaande, liefde van deeze Kinderen tot onzen Heere Jefus, in ontroering gebragt; zoo dat de. Predikanten zeiven, hunne traanen niet verbergen konden!

Ds Ouders, die 'er nog tegenswoordig waren, verzogten de Commisfarisfen hun toe te ftaan, nog eens met de kinderen te fpreeken en hen te onderhouden dat ook hentoegeftaan wierd. —- En waarop de Ouders met de kinderen, in het naast daar by zynde vertrek gingen, en fmeekten hen eenige nuren lang op het allernadruklykfte, met beweeglyke traanen, en teedere omhelzingen, zy zouden zich toch laaten beweegen? en met hen gaan. —- Maar al het bidden der Ouders, alle hunne traanen, alle hunne omhelzingen van, en de voetvallen die zy deeden voor de kinderen, waaren niet vermoogende, hunne liefde tot den Heere Jefus uit te blusfen, — Zy betuigden met deteederfte traanen, dat zy hun als Ouders harte-

Sluiten