Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i5)

telyk lief hadden; maar dat zy den Heete Jefus nog liever hadden-, en dat dit alleen de rede was, om haaren lieven Vader en Moeder te moeten verlaaten.

De Commisfie wende nog eens, voor het lartfte, alle moeite aan,; om de kinderen te vermaanen, dat zy Weeder met de ouders naar hnis zouden gaan. Maar dé Kinderen vielen weeder voor de Commisiie op hunneknien needer, biddende met éen vloed van tra?neo, dat zy toch aan hunne Ouders, hen niet mogten overgegeven, en dat 'er niets in de waereld was, dat hen vandeezen Jefus, die aan het kruis geftorven is, en ook hun lief heeft, zal kunnen fchciden! — „ En, „ voegden zy 'er by, Er zyn nog meer „ Jooden kinderen, dit begeerte hadden om „ Christenen te worden: maar 'gy, .vieve „ Je sus, zult ook die kinderen aanzien!"

Hierop wierden de kinderen ten onderwyaangenomen; en de Ouders een zeer ontroerend en aandoenlyk affcheid van hun genomen bekkende, gingen bedroefd en weelende naar Ihuis. —

De Commisfie beval, dat «deezfl

kvr.

Sluiten