Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv AAN DEN LEEZER.

heid overeenkomftiger denkwyze trachten inteboezemen.

Het is toch de verpligting van eiken Burger, zynen Landgenooten tot het meeftmogelyk nut te verflrekken, en bereikt men niet reeds een gedeelte van dat ftreelend doelwit, wanneer men hun een vooroordeel, dat zoo veel invloed op hunne daaglykfche handelingen heeft, en dat tefièns zoo onrechtmaatig is, op de vriendlykfle wyze zoekt te benee• men ? Dit 200 zynde, gelyk ik oprech» ' telyk vertrouw, meen ik geen. lang er reden noodig te hebben om mynen arbeid te bülyken. Vaar wek

Sluiten