Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

zyn geluk niet, om dat zy zyne verdienfte niet vergroot; de tegenfpoed beneemt hem niets, om dat zy hem zyne geheele deugd laat behouden.

En zoo deeze bediening, zoo dit ampt nog driften koeftert, nog hartstochten in fland houdt, is het alleen, om ze tot eenen nuttigen byftand voor de rede te doen dienen/ terwyl zy die tot Slaaven der gerechtigheid maakt, bezigt zy ze niet dan om haar gezag te verfterken. Ontheven van alle foort van lasten, bereikt zy het toppunt der verheffing, zonder één eenig recht van haare eerfte vryheid te verliezen ; cn daar zy eene verontwaardiging heeft voor alle fieraaden, die tot de betrachting der deugd niets toebrengen, kan zy den menfch zonder geboorte edel, zonder goederen ryk, zonder waardigheeden verheven, zonder de hulp der fortuin gelukkig maaken.

Gy, die het voorrecht bezit van eene be_ diening, die zoo luisterryk is, te moogen bekleeden, geniet dit zoo zeldzaam geluk ; kent de geheele uïtgeftrektheid uwer voorrechten: en vergeet nimmer, dat, zoo wel als de deugd het heginzel uwer onafhanglykheid is, zy A 5 ook

Sluiten