Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13,. )

tendfce eerampten niet niagtig zyn te geeven.

Welk een geluk, zyne waardigheeden niet aan de rykdommen, noch zyne rykdommen aan de waardigheeden verpligt te zyn!

Wat is deeze verheffing verfchillende van die, welke de menfchen koopen ten pryze ■van hun geluk, en dikwils zelfs van hunne onfchuld!

Het is geene afgeperfte fchatting, die men uit welvoeglykiieid of uit noodzaak aan de fortuin betaalt: *t is een vrywillige hulde, een natuurlyk ontzag, dat de menfchen aan de deugd bewyzen, en dat de deugd alleen •recht heeft van hun te eifchen.

Gy hebt niet te vreezen, dat men in de eer die U beweezen wordt, de rechten der verdiende met die der waardigheid verwarre, noch dat men aan uwe Ampten den eerbied vergunne, welke men uwe perfoonen weigert; uwe grootheid is altyd uw eigen werk, en het Publiek bewondert U alleen om U zeiven.

En, denkt niet, dat zulk eene blinkende eer flechts de vrucht zal weezen van eene lange flaaverny; neen, de deugd, welker o. penbaare bedienaars gy zyt, legt hun,diehaare

les-

Sluiten