Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

Goden der aarde genoemd worden, zyn nooit grooter, dan wanneer zy hunne geheele grootheid aan de rechtvaardigheid onderwerpen , en by den tytel van waereldregeerders, dien van dienftknegten, der Wet voegen:

Door kragt van Wapenen hen te onder te brengen, die het geluk eener Vrede, hun enkel door de gemaatigdheid van den overwinnaar verleend, niet koften verdraagenj wederftand te bieden aan de poogingen eenes magtigen Verwantfchaps van honderd volken , tegen zyne grootheid faamgefpannen; Vorften, die jaloerfch van zyne eer zyn, te d win'.en tot verwondering over de hand, die hen flaat, en tot het looven der deugden, welke zy haaten; over al met gelyke geregeldheid te werk te gaan, en zyne overwinningen aan niemand anders dan aan zac ven verfchuldigd te Weezen f zie d; beelding van een held, en dit zei i'nog flechts een onvolmaakt denkbeeld van de deugd eenes Konings.

Zoo wel de overhand op zyne overwinning als op zyne Vyanden te behaalen; niet te ftryden, dan om den Godsdienft te doen zegepraalenj niet te regeeren, dan om de geB 3 rech-

Sluiten