Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit werkje ook te bekoamen.

Te Amfterdam , by d1'Erven van Houttuyn , Bom, Conradi, van Der Kroe, Gartman, Keyzer, Schalekatnp, Schuurman, en andere, Aarnhera Troojl, Alkmaar Maag, Breda Oukoop, Brielle Verheit, s'Bofch Palier, Delft de Groot, en Poelman en Zoon, Deventer Leemborft, Dordrecht BluJJ'e en Zoon, van Braam, en de Haas, Franequer Romar, Goes Huysman, Gorinchem d'Erven Goetzée, Groningen Hui' zing, Gouda van der Klos en Verblau, Haarlem van der Ü4a, Hardenvyk v: d: Kafteel, Hoorn Vermandei, Leeuwaarden Trejling, Leiden de Does PZ. Her ding en Kojler, Nymegcn van Goor, Middelburg GilliJJen en Zoon, Schiedam Poolman, Rotterdam Bothal, en D. Vis, VIiHuigen Corbelyn, Utrecht G. T. van Paddenburg, Stubbe, en PVild, Z. Zee de Kamer, Zvvoil. Clement en voorts alomme by de Meelte Boekverkopers.

By den Uitgeever deezer J o h. Me ns e rt is ook gedrukt en te bekoomen.

Hsnrici Fagec Difiertatio, de Origine & Ufu Juris Romani in Hollandia: nee non J. C. van der Hoop Difiertatio, de Necefïario Romani Juris, & Sub-Inde quoque Canonici Juris in Hollandia, Studio, Editio jlltera, gr. 8vo de Prys is f i - o - o

Dirtic Regts geleerde Vraagen, uit de Inleiding tot de Hollandfche Regtsgeleerdheid van Mr, Hugo de Groot, met de Andwoorden van de Heeren Mr. W. Schorer, H. van Wyn, en andere voornaame Regtsgeteerdcn en Oudheidkundige, uitgegeeven en met aanmerkingen verrykt door een Genootfchap , onder de Spreuk slb omnibus libemer difie, quod nefcis, gr. 8vo h ƒ i - o - o

Regtsgeleerde Observatien, beftaande in meer als vier Hondert, dienende tot opheldering van verfcheide duiflere, en voor het grootfte gedjeelte onbeweezene Paffagien , uit de Inleiding tot de • Hollandfche Regtsgeleerdheid van Mr. Hugo de Groot, door het zelfde Genootfchap, vier deelen ër- 8™ a ƒ5 - o - o

Korte Schets der Form m« Procedeeren voor den Hoven van Justitie in Holland

Ge-

Sluiten