Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 >

tien Leden, waaruit hetzelve Collegie is gecom-. pofeerd; en zonder in aanmerking te neeraen, uit of voor welk Hoofd-DiftriÖ: de gemelde Hoofdingelanden te vooren zijn verkooren geworden. •

Voorts is door den Voorzitter al mede in confideratie gegeeven , om te befiisfen, of, na dat gebleeken zal zijn ,-voor welke Hoofd-Diftri&en eene nieuwe, keuze ter iupplctie van het Collegie van Hoofd - Ingelanden , zal moeten gefchieden, dezelve verkiezing,, door de. Kiezers uit die HoofdDiftriften , waarin de vacatures zijn vallende, daadlijk alhier ten Gemeenlandshuize , zal werden gedaan ; dan of dezelve verkiezingen zullen gefchieden, op een te bepaalen tijd in de Hoofdplaatfen der Quartieren of Hoofd -Diftri&en »■ waarin de gemelde vacatures zullen zijn gevallen. Waar op na deliberatie, bij Appel Nomi-

nal met 54 tegen 31 ftemmen is bellooten, dat de nieuwe keuzen ter fuppletie van bet Collegie van Hoofd-Ingelanden zullen gefchieden, dooide Kiezers uit de Hoofd - Diftri&en , waarin de vacatures zullen komen te vallen, en wel in de Hcofdplaatfen der gemelde Diftri&en, op aan-ftaanden Zamrdag den 4. deezer Maand, 's namiddags ten twee uur en.

Wijders .is .ua deliberatie beflooten, dat de oud» fte en jongfte in j«*aren der Kiezers in de gemelde Hoofd- Diftri&en , dezelve Diftriét-KiezersVergaderingen zullen organifeeren, en ten hunnen overftaan door dezelve Vergaderingen zullen doen verkiezen een Prajfident en Secretaris, waarna elk Kiezer bij beflpoten billetten twee perfoonèn (en w"am!eer""in*eehig Diftriét twee Hocfd - Ingelanden zouden—moeten 1 werden verkooren, als dan vier perfoonèn )^ zal ppgeeven, tot de vaceerende Hoofd - Ingelands ; Posten ; dat uit de alzoo genomineerden" zal'worden- geformeerd een tweetal, of voor twee-' Hoofd - Ingelanden 'een viertal j> en dat daar uit, een 1 f twee Hoofd Ingelanden, Ingelanden-in höj vdilde^ind Diftrict zijnde, zal of * .otf zul-

Sluiten