Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

$; algemeene voorfchriften van verkiezinge van „ Dijks-Regenten, a.U de Hoogfte Wetgevende „ Magt nader zoüdè mogen itatuëeren." . Eindelijk is nog op voorftel van den Voorzitter beflooten, dat dit Verbaal zal gedrukt, en de nodige Exemplaaren daar van bij Misiive aan de Leden deezer Vergadering zullen worden rondgezonden; alsmede dat het origineel Verbaal zal worden

fezonden aan Hoofd - Ingelanden van Rhijnland, m bij dezelven te wordea gedepofiteerd, Waar na de Voorzitter vèrklaarende de werkzaamheden deezer Kiesvergadéring geëindigd te zijn, dezelve met eeneH gepaSten Heilwenseh heeft gefcheiden.

iQhderJlónd)

Accordeert.

fWas getee&endy

ARENT REESSEN, vt. j*. van TRIGT, Secretaris,

B 4 Bij-

Sluiten