Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

Bïjlaage A.

GELIJKHEID j VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Vergadering van Kiezers uk de vijf Hoofd-DiïMeïen van Rhijnland, op heden den i« Öélober 1800. het zesde jaat f der Bataaffche Vrijheid, in hec Gemeenlands Huis van Rhijn» land vergaderd;

Aan

Hoofd - Ingélanden van. Rhijnland.

medeburgers!

W ij hebben het genoegen UI. te communiceéren, dat bij ons op heden tot Leden van UI. Collegie zijn verkcOrcn, om, gereekend zedert den' 1.'Maart des voprigen jaar» 1799, voor den tijd van drie jaaren te continueeren:

De Burgers Pieter van Veett.

Lecnderd van Conynenburg. Pieter Dro;t. Jan van der Snoek, en Iluibert Schiebroek'

Ter-

Sluiten