Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 21 >

Terwijl de verdere vervulling van 'Uk Collegie pp de respeétive Diftricts Kiezers-Vergaderingen, ter Hoofdplaatfen van de Diltri&en No. 1,3,4 en 5 ftaat te gefchieden op aanftaanden Zafurdag den 4. deezer maand, ?s namiddags ten twee uuren ; zullende de Credentiaalen der te verkiezen Burgers, die mede gereekend moeten worden met i. Maart 1799. in funftie te zijn getreeden, door de verkoorenen aari UI. worden overgeleverd.

Wij beveelen aan UI. attentie, te zorgen, dat de gemelde te verkiezen Burgers ter uwer Verga* dering behoorlijk kunnen fesfie neemen.

Heil en Broederfchap!

{Onderftond)

De Vergadering van Kiezers voorn.

0Fas geteekend)

ARENT REESSEN, vt. j. van TRIGT, Secretaris.

Leyden 1. October 1800. Het zesde jaar der Bat. Vrijheid,

Sluiten