Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

; ' XI.

Ieder een zal de vryheid hebben om een wagen voor zyn. deur te ombieden, mits betalende daar voor, na het getal der Perlöonen, die'er op zitten, immers niet minder dan vier lcheiiingen vlaams, boven een agtlte Rykdaalder aan den Voerman , üie met vermogen zaL zig langer dan een half uur in de beau op te houden, op de boete van twee lcheiiingen vis.

X I I.

Zoo wanneer een of meer Perfoonen niet verkozen, om zig van de eene naar de andere Stad te begeven, maar zouden, willen zyn op Souburg, den Abeele, of eenige andere plaats aan de Kyweg gelegen, en daar toe een wagen heen en weer wilden afiiuuren, zal zulks geoorloofd,zyn, mits betalende oubbelde vragt, en de wagen met langer als une uuren van het Veer houdende.

X I I I.

De Commiflaris zal verpligt zyn het geld dér PafTagiers aan de wagen af te halen, ten einde het loon der Voeru»iden niet verkort worde.

X I V.

Indien een Voerman niet op zyn tyd aan het Veer is en Z\n volgiuan ryd, zal Uy vo^r aeze verlope beurt moeten'

Sluiten