Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

gelukkige omwending van zaaken, in den Jaare 1795 voorgevallen , geene betere fondamenten, tot den opbouw der tempel der verlichting — tot aankweeking van menfchenkunde, gezond verftand en doorwrochte redeneeringen voor handen zyn, dan zo veele belangryke en voortreffelyke Rapporten, Advifen, &c. over het verleenen van pardon, mitigatie van ftraf, over de uitvoering der ftraf na de ziekte van het lichaam en de intentie van de Wet, in de Wetgevende Vergadering, zedert 1796 tot heden uitgebragt, dan daar dezelve weinig in druk en voor handen zyn, anderen, welke reeds in de publieke dagbladen ftaan aangetekend, niet algemeen genoeg bekend, wyl de dagbladen, onder den burger weinig in ommegang zyn, en ook zo wyd en zyd verrpreidt, dat men een ryk aantal nodig heeft, om die by den anderen te brengen, midsgaders ook nog zo veele interesfante Hukken, welke in de boekvertrekken van kundige mannen bewaard worden , die allernuttigst voor het algemeen, en ten hoogfte noodzaaklyk voor ieder burger, moeten bekend zyn.

Heeft het gemelde gezelfchap menfchenvrienden befloten.

. 10. Om van tyd tot tyd, by ftukjens, ieder niet grooter dan 536 vellen druk , uittegeven , alle die Rapporten Confideratiën, enz. in de Natiönaale en Conflituëerende Vergadering, Wetgevend Lichaam en andere Geconftituëerde Machten uitgebragt, daar by die Advifen der leden verkort, voegende, welke direftelyk daar toe betrekking hebben, en zullen geene anderen hier in geplaatst worden, dan die, welken tot civile of crimineele zaaken behooren, zo over het verleenen van pardon, mitigatie van ftraf — renvoy naar den competenten Rechter, over de verleende dispenfatie van Wetten, enz.

2. Alle zodanige Confultaticn, Advyfen, Memoriën van Rechten, Requeften, welke betrekking hebben

op

Sluiten