Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

pleegde daad de dood fchuldig waren, doch dac

i°. Door de hun beledigde vrouw, reeds kort na gepleegde misdaad, verzachting van ftraf voor hun by de Krygsraad verzogt had.

a°. Dat zy zyn Jongelingen, nog in die Jaaren, waar in de driften op het levendigfte zyn, flerk van temperament, en door de nog onlangs gemaakte Veldtogten in veele opzigten ontwend, aan eene geregelde levenswyze.

3°. Dat zy, door een onmatig gebruik van fterke dranken, beroofd zyn geweest van hun denkvermogen.

4*. Dat zy zich door hunne oprechte bekentenis s reeds by het cerfte verhoor gedaan, onderfcheiden hebben , van den verharden en geheel zedeloofe misdaadiger, die door hardnekkig lochenen het onderzoek verzwaard en daar door welligt het vonnis ontdoken zoude hebben.

Dit Request wierd by de Vergadering, de dato als boven (27 Mey) gefield in handen van het Oom., mitte tot de algemeene zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande, om te dienen van bericht, confideratiën en advys, werdende inmiddels furchcance der Executie verleend. Dit Committe fchreef by Misfive, dato 16 Juny daar aan volgende aan de Nationaale Vergadering, dat het ftrydig zoude zyn met het 3de Art. der Articulbrief, waar by de dood: op dergelyke excesfen bepaald is, aan die twee gevangenen gratie te verleenen , luidende de gemelde Misfive als volgc: — Zie inleggende getekend A. de

Ver»

Sluiten