Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 3

fco begon deze hier over gemaakte bedenking hf hun haare kragt te verliezen, en zy begrepen weldra, dat, daar het voorfehrevcn derde sht. in zich behelst, eene optelling van verfcheide foortcn van misdaaden, waar van fommige van een boozen aart, cn meerdere enormidert zyn dan de andere, dus ock de woorden van dat Articul, waar by de ftraffe aan Lyf of Leven , naar exigentie van zaaken bepaald was, behoorde geïnterpreteerd te worden pro fub. jetta materia ten dien effefte.dat de ftraffe des doods of aan het lev.n ,"geftatuëerd was, tegen de zwaarfie »iisd.aaden,als moedwillige dood/lagen ,vrouwekragten, Irandftichten ca auüere rjaar mede gelyk /taande booze daaden, en openbaare delicten, des echter, dat de wyze van doodftraffe aan den regter was overgelaten, naar exigentie van zaaken; en dat het daar en tegen ten opzigte van andere mindere deliclen, gelyk dieveryén en dergelyke andere, aan den rechter vry ftond, om dezelve aan den lyve te ftraffen, en die genen, die zich daar aan misgrypen mochten, ook, buiten de penna mortis, te doen infiigeren, zodanige andere corporeele ftraffen, als zy naar exigentie van zaaken, dat is, naar mate van de meerdere of

min.

geftraft, allcgnët rende, hiertoe zyp/e notat jur. telg. de adult. Verfi Jïupro, damhouder, prax Crith, C. 92. simon van leeuwen, in zyn PraByk Crimineel gaat verder, en zegt, dat hier omtrend, zo liet niet geweld gepaard gaat, men de wil van Verkragting voor de daad moet houden, én alzo de doodftraf fctiiildigis, Cap, PMt. No. 3. doch in Friesland is eene onvolVoerde, daar echter de wil van verkragting plaats hadt, met eene geesfeling cn bamiisfement geftraft, van ue sande, Lib. 5» tot 9 def. 11, (Noot yan de Sc/iryyer.)

Sluiten