Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 40 )

in ordinario modo tegen den gevangen te procederen, mids defentie doende ex carcere. —

In dien tusfehen tyd de Ruwaard zyn post hebbende nedcrgclegd, en door een ander opgevolgd zynde, bleef de zaak injtatu, zonder dat daar inne werd voortgeprocedeert, het welk zyn geboorte ontleende uit de twist, die *er ontftaan was, of de meuwe aangeftelde Ruwaard het ordinair proces, ten koste van zyn Predecesfeur, moest voortzetten,, ja dan neen! deze particuliere qusestie, was de oor-' zaak, dat .deze gevangene meer dan twee jaaren om een afkomst zyner zaaken, in een akelig kerker-ver. felyf, moest zuchten.

Leenmannen van Putten, overtuigd, dat een gevangenis meer ftrekt tot custodie, dan tot ftraffe, en een lang verwyl der procedures, het zitten van. den gevangene, zyne ftraffe konde en moest verzwaaren, overtuigd van een gevoel der menschlievendheid, wilde niet, dat een ongelukkige, die door deze byzondere verfchillen, tot de zaak in qusstie, geen relatie hebbende, niet langer zoude in twyffeling blyven , of het vonnis des doods hem van den aardbol zoude vaagen , dan of een uitfpraak ten behoud zyns levens, hem zoude verrasfehen, beklaagde zich by misfive, aan de Conftituëerende Vergadering, (dato oden February 1798.) verzoekende daar inne efficaciëufe voorzieninge. De gemelde Vergadering, decreteerde dien dag,dat deze misfive zoude gefield worden in handen van het Intermediair Ad. miniftratif Beftuur van het voormalig gewest HoK fand, om berigt. flet gemelde Beftuur voldeed op den 13de Maart

aan

Sluiten