Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 )

gade, daar onder pas den tyd van vier maanden gediend hebbende, word door een vertrouwd vriend eene vrees ingeboezemd, dat hy naar Boord zoude moeten, hem tot dc defertie te verleiden, en loopt weg; hy geraakt in handen der Krygsraad van zyn Bataiilon, die hem over deze misdaad condemneren tot een zesjaarige gevangenis. Voornoemde Kunst addresfeert zich by Request aan de Conftituëerende Vergadering, verzoekt abolitie van llraffe: gemelde Vergadering field het Request in handen van een perfoneele Commhfie, beftaande uit de Burgers Costerus, Floh en Sanders van Wel, om te dienen van Copfideratien en advys.

Q U M R I T U R.

Of gemelde jan kunst, ah maar ze* ventien jaaren oud zynde, abolitie van - ftraft kan obtineeren?

QUOD AFFIRMATüR!

Ee opgemelde Commii-fie brengt in dato 13 Maart 1798. een favorabel Rapport uit: waarin zy zegt.

Dat hoe zeer, ingevolge het bericht van het Committé tot de zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande, de defertie in het geval in quxftie volkomen jn confesfo is, en het vonnis conform de wetten van den Lande gewezen, en hoe zeer uwe Commisfie begrypt, dat het te ligt en te dikwerf gebruik maaken van het middel van gratie veelal Itrekken kan, om de misdaaden te vermeenigvuldigen, en dat het zelve middel dan alleen van de grootftc

nut-

Sluiten