Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 58 >

toire exceptie te funderen, men den Rechter naakt en klaar moet aantoonen, waar in dezelve beftaat die de zaak vernietigd, §. 8. 9 Inji. de kxceptionibus ; En die in deze te ftade zouden kunnen komen, zyn:

Betaaling.

Kwytfehelding.

Compenfatie. • ofdergelyke Merpla prax Civ. L. IV. Lit. 40. No. 13. etfeqq. Gail, Lib. II. Obf. 12.

Heeft party wel een eenig van dit voorhanden ? — neen! — konde men door een imaginair de zaak bewyzen, of dooden, dan zoude de Wed. zich verbeelden de zaak gewonnen te hebben ;maar'neen, men is byster den plank mis, men begaat de val van Icaius, die zich verbeelde met zyn wasfc vleugelen onder de zon te kunnen komen, maar hy had de

warmte der zonne niet berekend. Party heeft

ook geen kennis van de rechtspleging, noch geen vermogen van denken, over den aart en natuur der Landwetten. — Dit zal men, als het nader te pasfe komt, wel aan de attentie van party weten te brengen.

Wy zoude in cas van litis contesiate met meerder vrugt van de exceptie peremptoir ons kunnen bedienen, dan party zich wel verbeeld —dewyl het by ons een halve preuve uitlevert, dat het op de Weeskamer niet is afgeboekt, gelyk dit had behooren te gefchieden en wel ten overftaan der Voogden.

Die ook niet kunnen verklaaren kennisfe te hebben van de betaaling of afgifte van het moedersbewys, of een los gezegden, zomsvylen van party,

daar

Sluiten