Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 59 )

daar men even zo veel mede kan doen, als met een lepel azyn een hand vol vliegen te vangen.

obj. Ja maar een der kinderen is by de Voogd gekomen, en zoude gezegd hebben, ziet hier hebikmjn moeders bewys.

soliit. Een fraai argument! zoude een Voogd dan alleen maar op het zeggen van zyn Pupil moeten berusten? die geen de minfle idé of kennisfe had, wat een moeders bewys of een vaderlyke gift was? — Een meisje in haar kindsheid fpeelende, kan ligtelyk door een mooije rok, of jakje, of manteltje verflingerd worden, daar zy blydeis, als zy maar iets in de handen heeft.

Zoude men zeggen wy, dan maar blotelyk hier in berusten? — Zonde men zich zelve van geen onachtzaamheid moeten befchuldigen , als men zulks met Itilzwygen liet voorby gaan? — Zoude men zich niet gelasdeert vinden, als een vader zyne kinderen derzelver moeders bewys afgaf, zonder in het byzyn van Voogden? — Zoude men zich zeiven aan geen ontrouw bloot nellen, wanneer men na zo een voorgeven, niet volgens zyn voogdelyke pligt naauwkeurig onderzoek deedde ? Daar men weet, hoe onkundig ook iemand is, weet hy echter, dat geene zaake buiten hem gedaan mag worden, waar in zyn fchade ligt opgefloten, men weet, zeg ik, dat geen afgifte gefchieden mag van een ouderlyk erfdeel aan de°kinderen, dan ten overftaan en met goedkeuring der Voogden, en dit alles is niet gefchied.

Derhalven party geen de minften bewys kan docceren, waar uit hy aantoonen kan, dat die afgifte en betaaling, conform de geamplccteerde wetten

uc-

Sluiten