Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 1

VI. Q U M S T.

advys van het Hof van Juftitie. over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, de dato 6 Juny i799. op de Requeste van Adriana Uiierweer, huisvrouw van ar* voogd, Alida Clara Leenhouwer, huisvrouw van f. w. m. RiuscH, Eva Kestelmans, huisvrouw van f. van groenveld en Cflt/u-rina van den Burg, huisvrouw van adrianus meyer, wiens mannen thans gevangenen op de voorpootte van den gemelde Hove zyn, verzoekende , breder by gemelde Requeste geallegueerd, afdoening en acces (*).

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP!

Aan de eerste kamer van het vertegenwoordigend eichaam des bataafschen volks! BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den 30 der laatstgeëindigde maand Mai, ontfingen wy het hier by terug gaande Request, aan ° uwe

(*) Het Request, met de discusfien in de eerfle Kamer, op het advis van het Hof, zullen wy hier aSter in zyn geheel Uatea volgen, (de fchryvers )

F 3

Sluiten