Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

SENTENTIE,

CjTEfien by 't Cóllegie van Juftitie , geconftituëerd door de VoIks-vertegenwoordigers derftad Arnhem, de informatien,door Rigter en Wethouders der gemelde flad g-enoomen over Willem Criftofrel Zorreth, oud naar zyn zeggen zevenen vyftigjaaren, geboortig van 's Hertogenbofch , geweefen Lt. Collonei by het Regiment van Randwyck , en tans Gedetineerden alhier; meede geëxamineert zyne fuccesflevelyk gedaane Confesfien, en gehoord het Rappord van 't officie Fiscaal, en de Eysch en Conclufie , door het zelve gedaan en genoomen, uit welk een en ander is gebleken, dat Gedetineerde des tyds major zynde by't Regiment van Sommerlatte, op den 29 Juny 1787 zynde de bekende plunderdag 's namiddags, aan 't hoofd van een Detachement Soldaaten van dat Regiment, voor by het huys van den Burger Sagels is gegaan, met een geweer hoog in den Regterarm, en in 't voorby gaan, wyzende op het huys van Sagels , gezegt heeft, ik zal u ouden donder Jirakswel kry-

Dat Gedetineerde ten felven dage by het glafen inflaan, en plunderen van het huys van Criftiaan van Duuren in de Oeverftraat, door militairen gefchied zynde, is prafent geween: met een geweer in de hand, beftendig voor dat huys blyvende Hand houden, zonder eenige moeite te doen, om die ongeregeldheeden tegen te gaan.

Dat Gedetineerde ten zeiven dage een troep foldaten leidende , gemarcheert is op het huys van den Burger Lenting; dat die Soldaten aldaar goederen verbryfeld en geftolen hebben , terwyl Gedetineerde op. den dorpel van de deur is blyveö ftaau, fpeelende met zyn Sabel of degen 3 dienhy in de

A 2 hand

Sluiten