Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

hand had; dat gemelde'Burger Lenting by Gedetineerden op de ftoep is gegaan, en gevraagt heeft, wat de intentie was, of hy ongelukkig moeft weefen, waar op Gedetineerde tegens de Soldaten gefegt had, kom Jongens't is nu genoeg, wy moeten

Dat Gedetineerde ten huyfe van den Burger Moll, met veel violentie, vaui desfelfs fchoonmoeder de Wed: Visfer het Jagtgeweer van gefegden Burger heeft afgevordert, en aan gefegde Wed: Visfer , welke zig over de fytelykheeden, aan haar huys gepleegt, beklaagde, neeft toegevoegd, dat zou met gefthied zyn, indien uw fchoonzoon niet hier in huys woonde.

Dat Gedetineerde' ten felven dage op het ftadhuys de trap die naar de Raadkamer gaat, al vloekende en tierende, op en afgegaan is, roepende, dat hy orders wilde hebben of anders zelf aan 't werk wilde gaan; _:^\„

Dat Gedetineerde geduurig op dien dag in de Magiftraatsvèreadering is gecompareerd, en by herhaling op den grootften fpoed in 't ontwapenen der Burgcry heeft aangedrongen, met byvoeging, en onder bedreiginge, dat, wanneer er geen fpoed gemaakt werd , hy weten zoude, wat hem te doenltondt;

Dat Gedetineerde op den zeiven dag met de kolf van een geweer het Glas boven de deur, aan het huis van den Heer van NwenheymtotDorth, heeft ingeflagen, en met een geweer geftooten teegen of naar het yfer met tabaksrollen boven de deur vanNaberman;

Dat Gedetineerde ten zeiven dage aan Hendrik Brus , hem verzoekende het huys van den Zilverfmit Evers, die in Engeland was, te willen verfchoonen [by gelegenheid, dat zig reeds eenige Soldaten voor deszelfs deur bevonden , die m huys wilden indringen en aan welkende Vrouw van Evers geld uit het venftcr toefiaeetl met een fwaare vloek, heeft geand* woord

Sluiten