Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 3

woord die wat verdient moet wat hebben, zynde Gedetineerde heengegaan, zonder zulks den foldaten te beletten, of hun iet te zeggen;

Dat het huis van den Zilverfinit van den Bergh geplundert en geruineert is door militairen , waar by Gedetineerde immers by of praefent is geween:, blykelyk het antwoord door Gedetineerden aan gefegden Jan van den Bergh gegeeven,ter Occafie zy eikanderen te Malburgen rencontreerden, dat het hémGedetineerden het meefle leed deed, dat van den Bergh zoo veel moleftie aan zyn huys geleeden had, op den dag der plundering, waar op door Jan van den Bergh verfogt zynde van dat infame geval niet te fpreeken, door Gedetineerden in fubffcantie is geantwoord , dat het hem [peet , dog dat het niet gebeurd zoude zyn, zoo van den Bergh dien avond niet zoo brusque was geweeft, bedoelende daar meede zeeker ongenoegen, te vooren tusfchen hem gedetineerden en Jan van den Bergh ten huyfe van Erendeken hebbende plaats gehad ;

Dat Gedetineerde met een troep foldaten voor 't huis van den Geweermaker Henne llaande, terwyl door de foldaaten aan dat huys geplundert wierd, voorts in huys is gegaan, en eenige klingen uit een kaft in 't voorhuis genoomen, en die aan zyn oppasfer heeft overgereikt;

Dat Gedetineerde in de week na de Plundering by gcfegde Henne gekoomen is, en aan denzelven gefegt heeft, niet gedagt te hebben , dat het zoo veel was, maar dat hy moefi hebben'.

Waar op door Henne geantwoord zynde, dat hy zulks niet had verdient, Gedetineerde heeft gerepliceert, daar voor zyt gy een Patriot;

Dat Gedetineerde, geduurende de Plundering aan 'thuis van gefegde Henne, zig in de deur van het huis heeft geplaatft, geweeren en klingen van binnen aanneemende, en die aan

A 3 eenige

Sluiten