Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat Comparante daar op geantwoord heeft, Mynheer Major uw woerden in eere, doch dia dat zegt, is een jlecht mensch*

Ka prslecture perfistens juravit

folemniter coram

Hultman jud.

Raeber ConL

No. 3>

Comparuit Johannes Raadmans, van Competente:! ouderdom en behoorlyk geciteerd, dewelke verklaardde: dat hy op den 29 Juny 1787 den bekenden Plunderdag,'snamiddags omtrent drie uuren, in zyn hui» by de groote kerk voor 't groote glasraam (taande, den Major Zorreth met ongeveer dertig, veertig militaire manfehappen had zien komen aanmarcheeren [Zorreth voorop trekkende] uit -de kerkftraat tot voor hec huis van den Burger van Kesteren.

Dat Compt. gehoord had, dat 'er halt gecommandeert werd, en gezien, dat men daarop had begonnen te fchieten, de eerfte maal vry geregeld, als alle te gelyk, doch vervolgens in het wild.

Dat nadat 'er eenigen tyd gefchoten was, Zorreth met een ftok, degen of geweer, 't welke Compt. niet had kunnen onderfcheiden, de geweeren der Soldaten, die zy vlak hadden, had getracht naar de hoogte opterichten , ten einde, gelyk het Compt. had toegefcheenen , het fchieten te beletten, waarop de Major vervolgens weder vooroptrekkende, zyne onderhebbende manfehappen de koningftraac op naar de markt toe geleid badde,

Juravit folemniter coram <G. W. van Zuilen van Nyvelt, Richter» A. van Kesteren en F. H, Raeber, Cosf,

den 30 May, 1795,

e 3 No, *t

Sluiten