Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *6 1

Dat ook Storm dien dag met 2 a 3 Soldaten aan Compts. huh is geweest, om het Vaandel te halen, zynde Compt. des tyds Vaandrie van de Burgery. &

Dat Compt. hem geantwoord heeft, dar dit aan zyn vaders huis was en dat hy het aldaar krygen konde, waarop gemelde Storm is heenee^ gaan.. 6

Na praleeture perfistens juravit folemniter coram van Kesteren en

Raeber CosH

den 9- July Ï795A

No. S.

Cbmparuït Jan Roeipfs Az. van- competenten ouderdom, en ter nv ftantie van Richter en Wethouders geciteerd, dewelke verklaarde-

Dat niet weet, dat Zorreth tegens hem gezegd heeft, dat hy Zorreth «egens de Soldaten, die, tyd'e der alhier plaats gehad hebbende- Plunder ring, by t huis van den Zllverfmit van den Berg geposteerd ffonden en alle moeite deden, om in het zelve te komen, zoude gezegd' hebben, wat legt gy/. daar te neuken, meet je 'er in wezen , zyn er dan neen bvbhu te bekomen'1. J

Dat Zorreth wel tegens hem. gezegd heeft zyne orders bekomen te heh. hen tusfchen- het Zwaantje en dè Stad, waar door Compt. vermeent, verffean te moeten worden- de orders toe de ontwapening der Burgery.

Dat zich ook niet herinnert, dar Zorreth tegens hem geaegd heeft ten opzigte van Dikkelman, was hy niet van het gezelfchap van Brenieke , hy zou yer meer van gehad hebben.

Da« R W, Brouwer* P. Alphers en de Comparant wel aangenomen

beb~

Sluiten