Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17 3

'hebben 't paard van Zorreth te weyden of voeren , en Comparant het zelve eenigen tyd op ftal hééft gehad,

En dat zy dit gedaan hebben, om dat zy tyde der Plundering meenden door Zorreth gefauveerd te zyn.

Na pralecture perfistit et juravit folemniter coram van Kesteren en

Raeber Cosf.

den j) July 1795,

No. 7.

.»0 rojll^qcin nc7 tA'A thbi , ",iirt Hic-*>:oS ab*ps95 ,K> Vraagartykelen den Burger A. R. F. E. van Haerfolte, Richter des Ampts Rhede, ofte deszeis Gefubstitueerden, Geëxhibeert, om daarop, na voorgaande citatie ter inftantie van Rigter en Wethouders der Sra-d Arnhem, onder eede te verhooren den Burger Dirk Willem Abraham Brantfen.

Art. 1.

Gets. ouderdom en of tot het geven van kondfchap der waarheid is geciteerd?

2.

Of Get. zig ook rappelleert, dat in den Jaare 1787, en wel op den 09 Juny, de Burgery van Arnhem is ontwapend?

3-

Of niet kort te voren de Burgery van Zutphen eene diergelyke ontwapening heeft ondergaan?

e 4-

Anrw.

Competenten ouderdom, en behoorlyk geciteerd.

By geruchte rappelleert zich Get., maar niet op den 29 Juny.

Van hooren zeggen, dat ook Zutphen ontwapend is, verder niet» daar Yan wetende.

Sluiten